Kurullar

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Fahri Ovalı


Kongre Genel Sekreteri

Doç. Dr. Mustafa Arga


Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Fahri Ovalı
Prof. Dr. Sertaç Arslanoğlu
Prof. Dr. Saniye Girit
Doç. Dr. Mustafa Arga
Doç. Dr. Cengiz Candan
Doç. Dr. Hamdi C. Emeksiz