Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi İçin Tıklayınız


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 02.08.2020

Kongremizde poster ve sözlü bildirimler kabul edilecektir. Bildiri gönderimi web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 02.08.2020’dir. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 24 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan bildiriler Kongre Bildiri Kitapçığında yayınlanmayacaktır.

Poster özetleri Kongre Kitapçığında orijinal hali ile basılacaktır. Sözlü bildiriler ilk başvurudaki özet hali ile basılabileceği gibi gönderimi yapan başlıca yazarın isteği doğrultusunda doçentlik başvuru kriterlerine uygun tam metin olarak basılacaktır. Tam metin bildiriler editörler tarafından tekrar değerlendirmeden geçirilir. Sözlü bildiri kabulünün onaylanmasından sonraki 1 hafta içinde başvuru yazarının tam metin bildiriyi aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir, aksi takdirde sözlü bildiri kongre kitapçığında bildiri gönderimdeki özet haliyle basılacaktır.

Bildiri hazırlanırken yazarların dikkat etmesi gereken kurallar

Bildirilerin değerlendirilmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Bildiri özetlerinin kongre web sitesi online gönderilmesi tek geçerli bildiri özeti gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta, posta, kargo vb. yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Online bildiri özeti gönderme sistemi “digiAbstract”a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Bildirilerin sunuş biçimi (sözlü bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.

Bildiri Gönderim Kuralları:
 • Özetler kongre web sitesi üzerinden “digiAbstract” bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır.
 • Yazar isimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazar isimleri yazılırken akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların adları ve bulunduğu şehir mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntılarıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre ayrılmalı ve özet içerisinde bu başlıklar satırbaşlarına BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.
 • Tek isimle başvurulan sözlü bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Sözlü (Araştırma) ve Poster (Araştırma) Bildirileri:
  • GİRİŞ ve AMAÇ
  • YÖNTEM
  • BULGULAR
  • TARTIŞMA ve SONUÇ
 • Sözlü (Olgu) ve Poster (Olgu) Bildirileri:
  • AMAÇ
  • OLGU
  • SONUÇ
 • digiAbstract” üzerinden gönderilen özetlerde düzeltme yapılmayacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
Tam Metin Bildiri Kuralları:
 • Bildiri tam metni Microsoft Word formatında ve en az 2 en fazla 5 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Tam metin bildiri en az 500, en fazla 1500 kelimeden (referanslar dahil) oluşmalıdır.
 • Bildiri metni 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1.5 satır aralığında yazılmalıdır.
 • Bildirinin en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto ile ilk harfleri büyük ve koyu olarak ortada yer almalıdır.
 • Yazar/yazarların adları ve bağlı olduğu kurumlar 12 punto ile ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
 • Bildiri başlıklarının sırası Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar şeklinde olmalıdır. Başlıkların tüm harfleri büyük ve koyu olmalıdır.
 • Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto ve koyu olmalıdır ve metin içinde sunulmalıdır.
 • Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Kaynaklar yazıda görünme sırasına göre parantez içinde numaralandırmalıdır. Dört ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; beş ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk dört yazarın adı yazıldıktan sonra İngilizce kaynaklarda “et al.”, Türkçe kaynaklarda “ve ark.” ifadesi kullanılmalıdır. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğundan başlıca yazar sorumludur.
 • Kaynak örneği: Marshall RD, Stein DJ, Liebowitz MR, Yehuda R. Et al. A pharmacotherapy algorithm in the treatment of PTSD. Psychiatric Annuals 1996;26:217–26.
Dikkat edilecek hususlar:
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için; Arkadyas Bilişim Hizmetleri ile 0507 574 1640 numaralı telefondan arayarak ya da info@arkadyas.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.